SÄKERHET & SEKRETESS


Personuppgifter

Dina uppgifter kommer inte att användas utanför Monroeworlds verksamhet. Vi kommer att använda insamlad information för att fullgöra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst hello@monroeworld.se för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Du kan begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort.

Kortbetalning
Känslig information i samband med kortbetalning sker på en skyddad server genom Dibs Payment Services Sweden. All betalningsinformation skyddas genom SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.