Säkerhet och sekretess

Personuppgifter
Dina uppgifter kommer inte att användas utanför Monroeworlds
verksamhet. Vi kommer att använda insamlad information för att
fullgöra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst hello@monroeworld.se för
att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.
Du kan begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort.

Kortbetalning
Känslig information i samband med kortbetalning sker på en skyddad
server genom Dibs Payment Services Sweden. All betalningsinformation
skyddas genom SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är
en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och
säljaren krypteras.